Styrelsen

Kontakt

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Maila styrelsen@boklokblaklockan.se för att komma i kontakt med styrelsen. Undvik att knacka på hos styrelsens representanter om det inte är absolut nödvändigt.

Styrelsen består av

Ordförande
Joachim Popperyd

Vice ordförande
Tobias Hederstedt

Kassör
Sara Tyllman

Sekreterare
Christina Winberg, nyckelansvarig

Ledamot
Christian Magnusson

Suppleanter
Annika Jernström
Madeleine Thunvall

Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst noll och högst tre suppleanter.
I vår förening är även suppleanterna en aktiv del i styrelsen.
Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år?
Lämna intresseanmälan till någon i valberedningen.

Valberedning
Viveca Söder
Anne Lindberg

Styrelsemöten

Styrelsemöten sker generellt en gång per månad, oftast i början av respektive månad.