Styrelsen

Kontakt

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Maila styrelsen@boklokblaklockan.se för att komma i kontakt med styrelsen. Undvik att knacka på hos styrelsens representanter om det inte är absolut nödvändigt.

Styrelsen består av

Ordförande
Thomas Tyllman (9D) Nyckelansvarig

Vice ordförande
Anne Lindberg (7E)

Kassör
Viveca Söder (9E)

Sekreterare
Christina Winberg (5B)

Suppleanter
Tobias Hederstedt (11A)

Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av tre till fem ordinarie ledamöter samt en till fyra suppleanter. I vår förening är även suppleanterna en aktiv del i styrelsen. Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år? Lämna intresseanmälan till någon i valberedningen.

Valberedning

Mona Ekholm (3A)

Styrelsemöten

Styrelsemöten sker generellt en gång per månad, oftast i början av respektive månad.