Styrelsen

Kontakt

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Maila styrelsen@boklokblaklockan.se för att komma i kontakt med styrelsen. Undvik att knacka på hos styrelsens representanter om det inte är absolut nödvändigt.

Styrelsen består av

Ordförande
Thomas Tyllman

Vice ordförande
Joachim Popperyd

Kassör
Viveca Söder

Sekreterare
Christina Winberg, nyckelansvarig

Ledamot
Fredrik Karlsson

Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst noll och högst tre suppleanter.
I vår förening är även suppleanterna en aktiv del i styrelsen.
Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år?
Lämna intresseanmälan till någon i valberedningen.

Valberedning
Ylva Jordung

Marie Bingselius

Styrelsemöten

Styrelsemöten sker generellt en gång per månad, oftast i början av respektive månad.