Försäkringar

Tycket du att det är tråkigt att fundera på försäkringar? Läs detta så behöver du inte fundera så mycket!

Att det är viktigt att teckna en hemförsäkring vet de flesta. Hemförsäkringen täcker skador vid exempelvis brand, vattenskador eller inbrott. När man bor i bostadsrätt krävs ofta ett tillägg till hemförsäkringen kallat bostadsrättstillägg som täcker vitvaror eller annan fast inredning som du som bostadsrättshavare ansvarar för.

I vår förening har vi tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket innebär att man inte behöver teckna något eget bostadsrättstillägg. Bostadsrättsförsäkringen ingår i avgiften och är tecknad via Trygg-Hansa.

Om du behöver utnyttja bostadsrättsförsäkringen, informera styrelsen om den inträffade skadan.
Kontakta därefter Trygg-Hansa på 0771–11 11 10. Välj företagsförsäkring och uppge föreningens organisationsnummer – 769617-1920.