Uteplatser och markiser

Regler för uteplatser

Om du vill göra någon förändring på din uteplats såsom att bygga staket, insynsskydd, bygga ut din altan, lägga plattor, plantera häck eller liknande så behövs styrelsens godkännande. Lämna in en skriftlig förfrågan med beskrivning och en enkel ritning på önskad tillbyggnad så tar styrelsen ett beslut utefter det. Efter godkännande skickar styrelsen ut ett avtal för påskrift av bostadsrättshavare.

Inglasning av altan/balkong, överbyggnad eller tak är inte tillåtet (för att slippa kommunalt bygglovskrav). Har ni frågor kring reglerna är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markis över fönster och balkong/altan. Eftersom uppsättning av markiser innebär ingrepp på fasaden krävs styrelsens godkännande. Hör av dig till styrelsen innan du sätter upp markiser.

Uppsättning ska göras enligt nedanstående bestämmelser. Du får anlita vilken firma du vill, huvudsaken är att monteringen utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Markiserna ska ha en rak eller vågig framkant och vara enfärgade eller randiga i ljus kulör (vit, grön, gul eller grå), se bild nedan. Terrassmarkiser ska fästas i väggen (ej stolpar) och får ej sträcka sig utanför det område som disponeras av bostadsrättshavaren, d.v.s. för övervåning ej utanför balkongens kant samt på nedervåning ej utanför den yta som finns inritad på karta i lägenhetsavtal. Förutom ovan nämnda riktlinjer kan du själv välja om du vill ha motor eller vev, dosa eller fjärrkontroll till motor, samt om du vill ha något av alla de tillval som finns på marknaden.

För våra balkonger (övervåning) är bästa lösningen en väggmonterad terrassmarkis med bredd 430 cm och utfall 200 cm.

markiskulörer

Godkända kulörer för markiser

Altan

Ingen del av altanen får sträcka sig utanför den del av marken som disponeras av lägenhetsinnehavaren (utritat på karta i lägenhetsavtal). Altan får endast byggas längs den husvägg där balkongdörren är lokaliserad. För samtliga lägenheter gäller att altanen endast får utökas i sidled utåt mot gaveln på huset. För 4:orna får altanen alltså endast utökas ut mot kortsidan, ej in mot angränsande lägenhets uteplats. Detta för att samtliga lägenheter ska ha tillgång till att komma åt vattenutkasten samt att lägenheterna på övre plan ska kunna skotta sina balkonger.

Maximal höjd som man får bygga är den befintliga altanens höjd. Altan som är över 30 cm hög måste ha räcke. Höjden och utförandet på räcket ska vara samma som på den befintliga altanen. Altanen får ej blockera eller täcka för stuprör och övrig vattenevakuering från huset. Grävning får ej ske i singelstenen närmast husväggen. Materialet som skall användas är tryckimpregnerat trä, detta gäller även för räcket. Det är inte tillåtet att måla eller på annat sätt färga träet i annan kulör. Altanen skall vara flytande. Med andra ord så får den inte monteras fast i husväggen eller grunden. Däremot så får den nya altanen monteras ihop med den befintliga altanen. Allt altanbygge ska vara fackmannamässigt utfört.

Marksten

Vid stenläggning på uteplats gäller samma maxmått som bygge av altaner med trä, d.v.s. ej utanför den del av marken som disponeras av lägenhetsinnehavaren. Uteplats får endast stenläggas från befintlig altan ut mot gaveln på huset. Sten eller plattor är valfria men måste vara i gråton.
Stenläggningen ska vara fackmannamässigt utförd. Under stenläggningen ska ca 15-20 cm grävas ur och en geotextil som motverkar tjälskjutning och ogräs ska läggas i botten. Ett dränerande lager med grus läggs på duken i samma lutning som den färdiga ytan, med ca 3 cm sättsand ovanpå. Stenläggningen ska luta minst en centimeter per meter från huset så att regnvatten inte rinner in mot huset. Grävning får ej ske i singelstenen närmast husväggen.

Staket

Staket får sättas upp runt uteplats. För att vattenutkasten ska vara tillgängliga för samtliga boende så ska avståndet till vattenutkastet eller häck vara minst 0,5 m. Staketet ska vara av modellen ”Sverige” från Bauhaus, se bild nedan. Maxhöjd på staket är 90 cm.
Länk till Bauhaus: https://www.bauhaus.se/staket-tryckimregnerat-sverige-180x73cm

staket

Häck

Maxhöjd på häck runt uteplats är 90 cm. Tänk på att inte plantera något giftigt. Det är inte tillåtet att plantera thuja då deras rotsystem kan orsaka skador. Grävning får ej ske i singelstenen närmast husväggen.

Spaljé

För att undvika kommunalt bygglovskrav ska spaljéer vara minst 75% genomsiktliga, ha en maxhöjd på 1,8 meter från marknivå (OBS! Ej från altanens höjd) och en maxlängd på 3 meter ut från husets vägg. Av säkerhetsskäl ska mellanrummen i spaljén inte vara större än 10 cm.

Insynsskydd

För insynsskydd (tätare än 75% genomsiktligt) krävs ansökan om bygglov hos kommunen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att bygglov finns innan byggnad påbörjas. Som med allt annat krävs även styrelsens godkännande. Det ska även framgå i ansökan till styrelsen att bygglov finns.

Maxhöjd på insynsskydd är 1,8 meter från marknivå (OBS! Ej från altanens höjd) och max 3 meter ut från huset. Insynsskydd ska byggas i tryckimpregnerat virke i lodrät riktning. Längst ut ska höjden på insynsskyddet vägas av för att möta räckets höjd, se bild.

Insynsskydd får endast fästas i altan, ej i vägg eller grund.