Uteplatser och markiser

Regler för uteplatser

Om du vill göra någon förändring på din uteplats såsom att bygga staket, insynsskydd, bygga ut din altan, lägga plattor, plantera häck eller liknande måste du få styrelsens godkännande. Lämna in en skriftlig förfrågan med beskrivning och en enkel ritning på önskad tillbyggnad så tar styrelsen ett beslut utefter det. Efter godkännande skickar styrelsen ut ett avtal för påskrift av bostadsrättshavare. Du får alltså inte påbörja ditt projekt innan du fått ditt godkännande skriftligt från styrelsen.

Inglasning av altan/balkong, överbyggnad eller tak är inte tillåtet (för att slippa kommunalt bygglovskrav). Har ni frågor kring reglerna är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markis över fönster och balkong/altan. Eftersom uppsättning av markiser innebär ingrepp på fasaden krävs styrelsens godkännande. Hör av dig till styrelsen innan du sätter upp markiser.

Uppsättning ska göras enligt nedanstående bestämmelser. Du får anlita vilken firma du vill, huvudsaken är att monteringen utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Markiserna ska ha en rak eller vågig framkant och vara enfärgade eller randiga i ljus kulör (vit, grön, gul eller grå), se bild nedan. Terrassmarkiser ska fästas i väggen (ej stolpar) och får ej sträcka sig utanför det område som disponeras av bostadsrättshavaren, d.v.s. för övervåning ej utanför balkongens kant samt på nedervåning ej utanför den yta som finns inritad på karta i lägenhetsavtal. Förutom ovan nämnda riktlinjer kan du själv välja om du vill ha motor eller vev, dosa eller fjärrkontroll till motor, samt om du vill ha något av alla de tillval som finns på marknaden.

För våra balkonger (övervåning) är bästa lösningen en väggmonterad terrassmarkis med bredd 430 cm och utfall 200 cm.

markiskulörer
Godkända kulörer för markiser

Staket

Staket får sättas upp runt uteplats. För att vattenutkasten ska vara tillgängliga för samtliga boende så ska avståndet till vattenutkastet eller häck vara minst 0,5 m. Skicka en bild på det staket som du planerar köpa för ett godkännande av styrelsen. Maxhöjd 90cm.

Insynsskydd

För insynsskydd (tätare än 75% genomsiktligt) krävs ansökan om bygglov hos kommunen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att bygglov finns innan byggnad påbörjas. Som med allt annat krävs även styrelsens godkännande. Det ska även framgå i ansökan till styrelsen att bygglov finns.

Maxhöjd på insynsskydd är 1,8 meter från marknivå (OBS! Ej från altanens höjd) och max 3 meter ut från huset. Insynsskydd ska byggas i tryckimpregnerat virke i lodrät riktning. Längst ut ska höjden på insynsskyddet vägas av för att möta räckets höjd, se bild.

Insynsskydd får endast fästas i altan, ej i vägg eller grund.