Trivselregler


För att alla ska trivas så bra som möjligt i vårt område så har vi här sammanställt våra trivselregler.

Brandsäkerhet och grillning

Tänk på vad du ställer i gångarna. Loftgångarna fungerar som utrymningsväg vid brand. Det måste vara fri väg för boende och räddningspersonal att ta sig fram. Att grilla är både gott och trevligt. Men på grund av den stora brandrisken finns det uppsatta regler för hur det är tillåtet att grilla:

Elgrill är tillåtet på altan och balkong

Kolgrill är ej tillåtet på altan eller balkong. Endast nedanför på gräset eller vid lekplatsens grill

Gasolgrill är tillåtet på altan och balkong under stor försiktighet. På altan får den ej vara placerad under överliggande balkong.

Tänk på att alltid ha en brandsläckare nära tillhands!

Sopsortering

Molokerna är endast avsedda för restavfall såsom brännbara och komposterbara sopor. All annan form av avfall måste vi själva köra bort till återvinningsstationerna. Skölj gärna ur Tetra Pak och undvik att slänga ”blöta” sopor då vätskan stannar kvar i molokerna som bidrar till otrevlig lukt samt kan dra till sig ohyra. Återvinning för papper, kartong, plast, metall och glas finns vid Huggarvägen i området intill. Övriga sopor lämnas vid kommunens återvinningscentral i Jordbro Företagspark, Rörvägen 23. Det krävs ett passerkort för att komma in, ansök om ett kort på www.srvatervinning.se.

Fester

Fester är trevliga. Om man ska ha en fest som tros bli högljudd är det bra om man visar hänsyn och meddelar sina grannar dagarna innan. I övrigt gäller samma regler här som i alla gemensamma bostadsområden.

Skadedjursskydd

I Fastighetsförsäkringen ingår skadedjursskydd. Upptäcker du skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du omedelbart anmäla det till styrelsen. För att undvika skräp som drar till sig möss och råttor så matar vi inte fåglarna.

Trädgårdsskötsel

Vi ansvarar alla för våra gräsytor och varje hus hjälps åt med området närmast respektive hus. Detta innebär t.ex. att se till att dessa klipps vid behov samt bevattnas vid torka. Kom dock ihåg att av säkerhetsskäl får ingen under 18 år använda gräsklipparna! Det finns en borste i förrådet som är till för rengöring efter användande. Drivmedel köps in löpande av alla boende. Spara kvittot och lämna in till styrelsen så får ni ersättning för detta. Gräsklipparna körs på miljöbensin (alkylatbensin för 4-taktsmotorer) som finns att köpa i 5 litersdunkar på bensinstationer. Det är viktigt att alla som använder gräsklipparna kollar oljan då och då.

Gräsklipparen ska vara ren och fulltankad när den åter ställs i förrådet. Bensin köps in vid behov och kvitto lämnas till styrelsen. Förvaring av brandfarlig vätska i förråd får inte överstiga 100 l och ska förvaras i godkända dunkar enligt önskemål från Räddningstjänsten.

Lekplatsen

Lekplatsens sandlåda är utrustad med skyddslock som hjälper oss att hålla områdets katter och främmande föremål borta. Om vi hjälps åt att skjuta igen locket efter våra barns lek kan vi undvika att våra barn både äter och leker med otrevligheter. Detsamma gäller upplockande av skräp i och runt om lekplatsen. Om vi vuxna hjälps åt kan vi tillsammans bidra till en trevlig miljö för våra barn att leka och vistas i.

Uteplatser

Om du vill göra någon förändring på din uteplats såsom att bygga staket, insynsskydd, bygga ut din altan, lägga plattor, plantera häck eller liknande så behövs styrelsens godkännande. Läs mer om reglerna och hur du går tillväga här.

Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markiser, för enhetlighetens skull ska de dock vara enligt den modell och färgkod som föreningen beslutat om. Läs mer om reglerna och hur du går tillväga här.