Trivselregler


För att alla ska trivas så bra som möjligt i vårt område så har vi här sammanställt våra trivselregler.

Brandsäkerhet

Tänk på vad du ställer i gångarna. Loftgångarna fungerar som utrymningsväg vid brand. Det måste vara fri väg för boende och räddningspersonal att ta sig fram.

Grillning

Att grilla är både gott och trevligt. På grund av den stora brandrisken finns det uppsatta regler för hur det är tillåtet att grilla:

Elgrill är tillåtet på altan och balkong

Kolgrill är ej tillåtet på altan eller balkong. Endast nedanför på gräset eller vid lekplatsens grill

Gasolgrill är tillåtet på altan och balkong under stor försiktighet. På altan får den ej vara placerad under överliggande balkong.

Tänk på att alltid ha en brandsläckare nära tillhands!

Fyrverkerier

Av brandsäkerhetsskäl samt hänsyn till boende och djur är det inte tillåtet att skjuta fyrverkerier inom området.

Bilkörning på området

Tänk på att köra långsamt på våra vägar då det finns små barn och djur i området. Vi rekommenderar krypkörningshastighet så att inga olyckor sker.
Eftersom våra grusvägar och gårdar inte är byggda för att klara så hög belastning så får man inte köra bil där (med undantag för våra grusade handikapplatser).

Sopsortering

Molokerna är endast avsedda för restavfall såsom brännbara och komposterbara sopor. All annan form av avfall måste vi själva köra bort till återvinningsstationerna. Skölj gärna ur Tetra Pak och undvik att slänga ”blöta” sopor då vätskan stannar kvar i molokerna som bidrar till otrevlig lukt samt kan dra till sig ohyra. Knyt påsen ordentligt. Återvinning för papper, kartong, plast, metall och glas finns vid Huggarvägen i området intill. Övriga sopor lämnas vid kommunens återvinningscentral i Jordbro Företagspark, Rörvägen 23. Det krävs ett passerkort för att komma in, ansök om ett kort på www.srvatervinning.se.

Fester

Fester är trevliga. Om man ska ha en fest som tros bli högljudd är det bra om man visar hänsyn och meddelar sina grannar dagarna innan. I övrigt gäller samma regler här som i alla gemensamma bostadsområden.

Skadedjursskydd

I Fastighetsförsäkringen ingår skadedjursskydd. Upptäcker du skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du omedelbart anmäla det till styrelsen. För att undvika skräp som drar till sig möss och råttor så matar vi inte fåglarna.

Trädgårdsskötsel

Vi ansvarar alla för våra gräsytor och varje hus hjälps åt med området närmast respektive hus. Detta innebär t.ex. att se till att dessa klipps vid behov samt bevattnas vid torka. Kom dock ihåg att av säkerhetsskäl får ingen under 18 år använda gräsklipparna! Det finns en borste i förrådet som är till för rengöring efter användande. Drivmedel köps in löpande av alla boende. Spara kvittot och lämna in till styrelsen så får ni ersättning för detta. Gräsklipparna körs på miljöbensin (alkylatbensin för 4-taktsmotorer) som finns att köpa i 5 litersdunkar på bensinstationer. Det är viktigt att alla som använder gräsklipparna kollar oljan då och då.

Gräsklipparen ska vara ren och fulltankad när den åter ställs i förrådet. Förvaring av brandfarlig vätska i förråd får inte överstiga 100 l och ska förvaras i godkända dunkar enligt önskemål från Räddningstjänsten.

I de gemensamma förråden vid hus 5 och 11 finns gräsklipparna och redskap för trädgårdsskötsel.

Lekplatsen

Lekplatsens sandlåda är utrustad med skyddslock som hjälper oss att hålla områdets katter och främmande föremål borta. Om vi hjälps åt att skjuta igen locket efter våra barns lek kan vi undvika att våra barn både äter och leker med otrevligheter. Det finns en träkista som innehåller lite sandleksaker som mer än gärna får läggas tillbaka i kistan efter användandet. Att plocka upp skräp i och runt lekplatsen är väl ganska naturligt och det finns en soptunna på plats. Soptunnan är ej kommunens, utan töms av oss medlemmar i föreningen. Nyckel till den samt sopsäckar finns i de gemensamma förråden.

Uteplatser

Uteplatserna är en del av ”vårt ansikte utåt”. Då kan det vara trevligt att hålla lite ordning och reda på sina saker man har där, både för sig själv och sina grannar. Vi vill ju ha ett fint område, så du med altan har ett litet extra ansvar i detta.

All förändring av din uteplats kräver ett godkännande från styrelsen. Du får inte påbörja ditt projekt innan dess. Läs mer om reglerna och hur du går tillväga här.

Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markiser, för enhetlighetens skull ska de dock vara enligt den modell och färgkod som föreningen beslutat om. Läs mer om reglerna och hur du går tillväga här.