Kontaktuppgifter


Svårt att veta vem du ska kontakta? Här kommer lite hjälp på vägen. Du kan också titta i lägenhetspärmen som ger svar på många frågor.

Felanmälan

För att styrelsen ska kunna få en överblick över de problem och fel som dyker upp i vårt område så ska samtliga fel ska rapporteras direkt till styrelsen. De fel som BoKlok ansvarar för att åtgärda kommer att rapporteras vidare av styrelsen, övriga ärenden hanteras direkt av styrelsen. Detta minimerar risken att föreningen drabbas av onödiga kostnader ifall fel rapporteras in som ska hanteras direkt i föreningen.

Felanmäl till styrelsen@boklokblaklockan.se

OBS! När det gäller t.ex. rensning av avlopp är detta upp till varje lägenhetsinnehavare att lösa.

Månadsavgifter

Om du har frågor kring exempelvis uteblivna eller felaktiga avgiftsavier, autogiro eller liknande, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Mediator. Mediator hjälper även till att besvara på frågor som rör din lägenhet, med utdrag ur lägenhetsförteckningen (mäklarbild) eller frågor kring dina befintliga lån.
www.mediator.se
018-13 14 50

Försäkring

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring via Trygg-Hansa. Det är viktigt att du har en egen hemförsäkring som täcker vid exempelvis brand, vattenskador eller inbrott. Du behöver dock inte teckna något eget bostadsrättstillägg (som täcker vitvaror eller annan fast inredning som du som bostadsrättshavare ansvarar för).

Om du behöver utnyttja bostadsrättsförsäkringen, informera styrelsen om den inträffade skadan. Kontakta därefter Trygg-Hansa på 0771–11 11 10. Välj företagsförsäkring och uppge föreningens organisationsnummer – 769617-1920.

Telefon, TV och bredband

Vid beställning eller problem med telefon, TV eller bredband, kontakta Telia kundservice.
www.telia.se
90 200

Vitvaror

Om du har problem med de vitvaror som ingick i lägenheten (kyl, frys, spis, ugn, köksfläkt och tvättmaskin), kontakta IKEAs kundtjänst. OBS! Innan du ringer, ta fram inköpsdokumentet med service/serienummer som finns i lägenhetspärmen!
www.ikea.se

Nycklar

För extranycklar, byte av lås eller för nyckel till motorvärmare, kontakta föreningens nyckelansvarige.

Styrelsen

Vid problem eller andra frågor som rör bostadsrättsföreningen, kontakta styrelsen.