Ansvarsområden

I BoKlok-konceptet ingår att de boende i området själva ansvarar för all skötsel och underhåll av föreningen. Detta gäller samtliga medlemmar, oavsett om man bor på över- eller nedervåning. För att vi ska kunna fortsätta bo billigt och bra så krävs det att vi alla hjälps åt.

Sommartid ska gräsmattorna klippas minst en gång i veckan, ju oftare desto lättare går det. För att våra häckar och planteringar ska kunna växa bra är det viktigt att vi håller efter och rensar bort ogräset som finns. Även grusgångarna behöver rensas från ogräs och kantskäras så att de inte växer igen. Vintertid ska gångar, trädäck, loftgångar och trappor skottas och sandas vid behov så att det går att komma fram säkert.

Standardhöjd på våra Avenbokshäckar runt alla hus ska vara 140 cm, med ett undantag för hus 13 att bestämma höjden själva på häcken mot radhusen. Andra undantag får hanteras av styrelsen.

För att vi inte ska rensa samma rabatt, krocka med snöskyfflarna eller glömma bort en stackars gräsmatta så har föreningens mark delats upp i olika områden. Varje hus ansvarar för sitt område och det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken. Är man osäker på hur gräsklipparen fungerar, om maskros är ogräs eller en fridlyst växt, så fråga någon som vet! Vänd dig till din granne, styrelsen eller trädgårdsgruppen.

Nedan ser du en karta som visar vilket område som du och dina grannar i huset är ansvariga för. Gör upp med dina grannar hur ni ska gå tillväga i ert hus. Det kan vara praktiskt att göra upp ett rullande schema per hus, kan du inte ta din vecka gör upp med en granne om att byta eller säkerställ att någon annan tar din vecka.

Karta över ansvarsområden