Bo i Blåklockan


BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Konceptet står för kloka bostäder för människor som vill bo bra i ett eget hem, och ändå ha pengar över till annat. Ytsnålt och funktionellt boende till en låg månadskostnad, men också trivsamt och med mycket atmosfär.

Bostäderna planeras i enlighet med många människors önskemål och drömmar om ljus och rymd, en trygg miljö för sig själva och sin familj, med egen täppa och fruktträd. Nyckeln är ett färdigt koncept och ett industriellt byggande baserat på ett system och modultänkande med standardritningar för att få ned både tidsåtgången och kostnaderna. Stor vikt har samtidigt lagts vid gedigna lösningar och när det gäller val av material och detaljer.

Samarbete, gemenskap och trivsel

Att bo i en BoKlok-förening är lite speciellt, vi försöker i största möjliga mån tillämpa självförvaltning. Det innebär att att alla boende gemensamt har ansvar för att klippa gräs, rensa ogräs i rabatter och grusgångar, kratta löv, olja de gemensamma loftgångarna (minst 1 gång per år), skotta och sanda. I de gemensamma förråden vid hus 5 och 11 finns redskap för detta så som snöskyfflar, gräsklippare och krattor.

Varje huskropp ansvarar för sin närmiljö. Det hjälper oss att hålla nere våra månadsavgifter och föreningens ekonomi god. På så sätt så lär man också känna sina grannar och skapar nya kontaktnät.