Sophantering

Miljö och säkerhet är viktigt för oss i föreningen och därmed är vi noga med att sortera avfall.

I månadsavgiften ingår sophämtning av våra 2 Moloker (underjordsbehållare), de töms 1ggr/vecka sommartid och varannan vecka resten av året. Det är därmed viktigt att vi sorterar rätt så behovet av tömning inte ökar. Det finns även en papperskorg vid lekplatsen för mindre avfall. Den töms av oss medlemmar.

Vad får slängas i molokerna?

I våra två moloker får endast matavfall och hushållsavfall slängas, resten ska sorteras. Det är inte acceptabelt att ställa sopor bredvid sopkärlen eller utanför sin dörr. Övriga sopor har boende i föreningen ansvar för att frakta bort själva (läs om sorterbart avfall nedan).

Bilden visar vad som får slängas i våra moloker.

Var slängs sorterbart avfall?

Närmaste återvinningsstationer finns på Huggarvägen och Ribby (Solhemsvägen). Där kan vi slänga sådant som är sorterbart enligt bilden ovan – tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och glasförpackningar.

Närmaste återvinningscentral finns vid Jordbro företagspark (Rörvägen 23). De vet hur ditt avfall ska tas omhand och kan ta emot större saker som möbler och miljöfarligt avfall. Här kan du beställa ett gratis passerkort: Beställ passerkort.