Grannsamverkan


Vårt område är anslutet till Grannsamverkan mot brott. Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i området. Det ska också sprida kunskap om hur man skyddar sig för att i sin tur avskräcka och försvåra för tjuven.

Kontaktombud

Varje område har ett kontaktombud, i vårt område är det Anne Lindberg (7E). Kontaktombudet har som uppgift att delta hos Polisen avseende grannsamverkan och sprida information till styrelsen och föreningen.

Vad ska jag göra?

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet. För att det här ska uppnås ska vi som grannar skapa ett socialt nätverk, samarbeta, stödja och hjälpa varandra och samtidigt ha en god uppmärksamhet på vad som händer i vårt område.

Följande krav finns för medverkan i Grannsamverkan:

  • Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  • Se till att vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som finns på www.samverkanmotbrott.se.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
  • Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta Polisen om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet.

Det rekommenderas även att du för inventarieförteckning och/eller fotograferar/filmar bostaden och dina värdesaker. Förvara materialet på ett säkert sätt (t.ex. i molnet). Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden eller med hjälp av märkutrustning som kan lånas av Polisen. Du kan också installera mekanisk inbrottsskydd i din lägenhet. Bra information om skalskydd m.m. finns t.ex. på www.botryggt.se.

Mer information

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har i samarbete med Rikspolisstyrelsen tagit fram råd för hur man bedriver Grannsamverkan i flerfamiljshus. Den finns att ladda ner här: ”Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide”. På Grannsamverkans hemsida finns mycket mer information om hur man driver Grannsamverkan.

Har du frågor gällande grannsamverkan i vårt område, kontakta kontaktombudet genom att maila styrelsen@boklokblaklockan.se (ange ”Grannsamverkan” som ämne).