Felanmälan

För att styrelsen ska kunna få en överblick över de problem och fel som dyker upp i vårt område så har vi en ny rutin för felanmälan. Det innebär att samtliga fel ska rapporteras direkt till styrelsen istället för till BoKloks kundtjänst som tidigare. De fel som BoKlok ansvarar för att åtgärda kommer att rapporteras vidare av styrelsen, övriga ärenden hanteras direkt av styrelsen. Detta minimerar risken att föreningen drabbas av onödiga kostnader ifall fel rapporteras in som ska hanteras direkt i föreningen.

OBS! När det gäller t.ex. rensning av avlopp är detta upp till varje lägenhetsinnehavare att lösa.

Mer information och kontaktuppgifter